Stresshantering för privatpersoner och företag

Stresshantering privatpersoner

Vi tror på människan som helhet och hos oss känner du dig sedd och hörd. Vi stödjer, sätter upp mål tillsammans och försöker tillsammans också hitta strategier som kan underlätta din vardag. För att du och din vardag ska fungera är det viktigt att du mår bra både fysiskt och psykiskt.

Beroende på dina behov kan teamet runt dig bestå av någon eller några av följande kompetenser: kurator, psykolog, fysioterapeut, arbetsterapeut, KBT terapeut, psykiatriker, dietist och sjuksköterska.  Dessa kan delta i planering och behandling på olika sätt beroende på dina behov och önskemål.

Kontakta oss gärna för mer information och bokning 08-630 83 50

Stresshantering för företag:

Har du medarbetare som riskerar att drabbas av utmattning?
Det är lätt att tänka att det går över, men med ett preventivt tankesätt kan mycket lidande förebyggas vilket också ger en kostnadsbesparing för företaget.

Vi bistår ledare i att analysera läget samt hitta nya strategier och vanor för att hantera stress och skapa motståndskraft. Vi stöttar också organisationer i att minska förekomsten av onödiga stressframkallande inslag. I all vår behandling ser vi till hela människan och lägger tyngdpunkten på både samtal och det fysiska måendet. Vi har ett team med välutbildade psykologer, KBT terapeuter, fysioterapeuter och arbetsterapeuter som kan företag, organisationer och enskilda medarbetare.

Kontakta oss gärna T. 08-630 83 50

Välkommen!