Boka tid hos fysioterapeut

Furuhöjden Hälsa och Rehabcenter på Enhagsvägen 16 i Täby kan du boka tid hos våra fysioterapeuter med specialistkompetens inom ortopedi och neurologi. Inom specialiserad fysioterapi, neurologi erbjuder vi även modifierad CI terapi för personer med halvsidig funktionsnedsättning efter stroke eller annan hjärnskada.

Vi har avtal med region Stockholm och ett besök hos fysioterapeut/sjukgymnast kostar 250 kronor. Högkostnadsskydd (frikort)gäller. Ingen remiss krävs.

Vi tar emot dig med neurologiska och ortopediska diagnoser, exempelvis:

 • Stroke
 • Parkinson
 • MS
 • Traumatisk hjärnskada
 • Polyneuropati
 • Ataxi
 • Hjärnskakning/Commotio
 • Yrsel och balanssvårigheter
 • Höft, knä och fotledsskador samt ryggbesvär

Vid första besöket gör fysioterapeuten en preliminär bedömning av dina besvär. Du och din fysioterapeut lägger sedan upp en rehabiliteringsplan utifrån de överenskomna målen. Det är viktigt för ett bra resultat att du är delaktig i beslut och tar eget ansvar för din rehabilitering.

Rehabiliteringen sker utifrån dina behov individuellt eller i mindre grupper. 

Inom neurologi erbjuder vi utöver individuell träning bl a gruppträning i 

 • Balans, kondition och styrka i gymmet
 • MediYoga
 • Bassänggrupp
 • Parkinsongrupp
 • Modifierad CI terapi
 • Basal kroppskännedom
 • Dagrehab

Inom ortopedi erbjuder vi bl a träning i balans, kondition och styrka i gymmet.

 • Pre- och postoperativ rehabilitering vid höftplastik, knäplastik, axelplastik, artroskopisk Bancart mm
 • Individuellt anpassad funktionell träning efter behov och mål
 • Artrosrehabilitering enligt evidensbaserad NEMEX-principer och artrosskola
 • Observativ gånganalys och träning i optimal gångteknik
 • Speciell inriktning för behandling av hjärnskakning

Vi samarbetar med ortopedisk tekniks avdelning (OTA) för att få gemensamma teambedömningar kring behov och utprovning av optimal ortopedtekniskt hjälpmedel ( skoinlägg, ortos mm).

Vi följer Folkhälsomyndighetens och Region Stockholms riktlinjer kring skyddsutrustning och rekommendationer för att förhindra smittspridning. Stanna hemma om du är sjuk eller har symtom, tvätta händerna noggrant och ofta, håll avstånd på 2 meter så ofta du kan.  

Rehab efter Covid 19

Kvarstående symtom och problem efter en genomgången Covid 19 är många och väldigt varierande.

Även neurologiska symtom kan finnas. Dessa symtom kan hänga kvar en lång tid efteråt.

Har du kvarstående neurologiska problem efter Covid kan du få hjälp av våra fysioterapeuter med bedömning av dina besvär och en anpassad rehabplan upplagd. Vi följer upp och utvärderar dina framsteg för att du ska ligga på rätt nivå i din träning. 

Kontakta oss via telefon 08-6308350 eller skicka en förfrågan via e-tjänterna på 1177.se

Välkommen!

Välkommen till oss på Enhagsvägen 16!

Kontakta oss på telefon 08-630 83 50 eller via E-tjänster på 1177.se