Cancerrehabilitering

Vi erbjuder rehabilitering efter cancer på Furuhöjden Rehabiliteringshem

Rehabilitering efter cancer

Att drabbas av cancer kan påverka dig på många sätt, både fysiskt och psykiskt. Efter avslutad behandling kan du behöva professionell hjälp att hitta vägen tillbaka till en bra livskvalitet.

Vi arbetar med gästen i centrum vilket innebär att vi med sakkunskap och lyhördhet utformar rehabiliteringen tillsammans med dig och utgår från dina behov och resurser.

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som avslutat din cancerbehandling och nu behöver en period med specialiserad träning och återhämtning.

Multiprofessionella team

Vi arbetar i multiprofessionella team och sätter tillsammans med dig upp realistiska mål utifrån dina önskemål, behov och resurser. Vårt mål är att du ska börja återhämta dig efter din cancer både mentalt och kroppsligt.

Vi erbjuder bl a:

 • Individuellt anpassad gruppträning för bl a kondition och styrka.
 • Professionell medicinsk omvårdnad.
 • Träffa andra i samma situation.
 • Samtal i grupp
 • Skapande verksamhet med bl a keramik och sidenmåleri.
 • Vattengymnastik (33°).
 • Mediyoga/Övningar i mental- och kroppslig närvaro.
 • Föreläsningar
 • Promenader med eller utan stavar.
 • Närhet till Rönningesjön och vackra promenadvägar.
 • Tid för reflektion och vila.

Inskrivning på måndagar. Från 1 november 2018 är det s k veckovård vilket betyder att du åker hem till helgen.

Planerade gruppstarter efter sommaren 2021. Först gruppen i slutet av augusti. Med reservation för ändringar. 

Grupp 1: vecka 34+35

Grupp 2: vecka 37+38

Grupp 3: vecka 40+41

Grupp 4: vecka 42+43

Grupp 5: vecka 45+46

Grupp 6: vecka 47+48

Hur du gör för att boka rehab

Region Stockholm

Din behandlande läkare skriver remiss för ”planerad specialiserad cancerrehabilitering”och skickar elektroniskt via Take Care eller med post direkt till vårt huvudkontor på Furuhöjden Rehabiliteringshem, Gribbylundsvägen 75, 187 68 Täby. Vi bedömer remissen och kontaktar dig per telefon.

Boende i andra län eller via försäkringsbolag

Vi har även möjlighet att ta emot dig som bor i annat län. Då måste du få rehabiliteringen godkänd från er region(landsting) innan bokning. För mer information kontakta oss på 08-630 89 00/03.

Länk till 1177.se Vårdguidens information om specialiserad rehabilitering region Stockholm.

Varmt välkommen!