Etappvis renovering av gästrum under vårterminen

Dags för en inre renovering

Under vårterminen med början den 10 januari kommer våra gästrum att genomgå en välbehövlig renovering. Våra lokaler har uppnått en aktningsvärd ålder och behöver snyggas upp samt anpassas för framtidens behov.

Renoveringen sker etappvis  med några gästrum i taget.

I samband med renoveringen kommer det förekomma stök och buller vissa tider under dagen och vi kommer gör allt för att minimera detta.

Byggbodar för hantverkare och material kommer att ställas upp utanför Furuvägen 20. 

Vi hoppas på överseende med eventuella olägenheter under arbetet då det till viss del är ofrånkomligt för att få det toppenfint. 

Har ni frågor eller funderingar kring detta får ni gärna kontakta Verksamhetschef Amir 08-630 89 23 eller VD Ewa Einerth, 08-6308923.

/ Ledningen 

Furuhöjden Rehabiliteringshem