Företagspresentation

Reaktivering Furuhöjden AB är ett privat vårdföretag i Täby som driver Furuhöjden Rehabiliteringshem och Furuhöjden Hälsa och Rehabcenter. Furuhöjden erbjuder individuellt utformade program för träning, vård och återhämtning. Vår personal är noga utvald, har bred kompetens och lång erfarenhet vilket är en förutsättning för god kvalitet och patientsäkerhet.
Vi ger ett personligt, varmt och professionellt bemötande så att du känner dig trygg och väl omhändertagen.

Furuhöjden Rehabiliteringshem erbjuder inneliggande rehabilitering efter vård på akutsjukhus. Vi har även planerad specialiserad neurologisk och onkologisk rehabilitering och platser för korttidsboende. Vi har plats för 44 patienter. Alla har eget rum med dusch och toalett. Vårdpersonal finns dygnet runt.

Furuhöjden Hälsa och Rehabcenter erbjuder vi bedömning och behandling med specialistfysioterapeuter inom ortopedi och neurologi. Vi har avtal för specialiserad fysioterapi samt Specialiserad planerad neurologisk rehabilitering.
Utöver avtal med Region Stockholm samarbetar vi gärna med föreningar och företag och kan på uppdrag lägga upp program och innehåll efter behov.

Välkomna!

Organisation/företagsledning

Reaktivering Furuhöjden AB
VD Reaktivering Furuhöjden AB
Ewa Einerth
Verksamhetschef
Amir Ahoromazdae

Personal

Administration

På administrationen arbetar verksamhetschef, marknadsansvarig, HR ansvarig, kommunikationsansvarig, inbokningssköterskor, medicinsk sekreterare och bemanningsassistent.

Vård- och rehabpersonal

Furuhöjden har sedan starten 1993 arbetat i tvärprofessionella rehabteam, vilket var en av hörnstenarna när verksamheten bildades. Vi har fyra arbetslag med tvärprofessionella rehabteam, ett på varje avdelning. Med ca 100 medarbetare täcker vi verksamhetens behov dygnets alla timmar, året runt.

Vi har årlig kompetensutveckling med t ex seminarier, kurser och/eller annan utbildning för att personalen ska ha aktuell kunskap med grund i verksamhetsplanen.

Läkare

Medicinskt ansvariga läkare är Christian Buchli, Ardalan Rahimi. Medicinskt ansvarig läkare inom neurologi är Lars-Olof Ronnevi.  

Våra övriga läkare är specialister inom sitt område och arbetar på uppdrag av Reaktivering Furuhöjden AB. Vi har ett flertal specialister inom kardiologi, kirurgi, ortopedi, infektionsmedicin och neurologi. 

Vår verksamhetschef Amir Ahoromazdae är läkare och specialist inom neurologi.

Sjuksköterskor

Större delen av våra sjuksköterskor har mer är fyra års yrkeserfarenhet. De har erfarenhet inom områdena neurologi, cancer, ortopedi, thoraxkirurgi och kirurgi. C:a 1/3 av sjuksköterskorna har mer än fyra års erfarenhet inom multitrauma och specialiserad kirurgisk rehabilitering. Furuhöjden uppmuntrar till utveckling och kunskapsinhämtning för all personal.

Undersköterskor

Övervägande delen av våra undersköterskor har mer än 10 års yrkeserfarenhet samt väl utvecklad kunskap i rehabilitering. Vi har intern utbildning för undersköterskor för att även få kompetens som rehabassistent.

Paramedicinsk personal

Även vår paramedicinska personal har lång yrkeserfarenhet. För närvarande har vi 5 arbetsterapeuter och 10 fysioterapeuter. Två fysioterapeuter samt en arbetsterapeut har magisterexamen. Vi har en specialistfysioterapeut inom ortopedi och 2 specialistfysioterapeuter inom neurologi. 

Vår logoped har masterexamen och lång erfarenhet av arbete med personer med förvärvad hjärnskada och/eller neurologisk sjukdom.

Vi har en psykolog med lång erfarenhet inom traumavård och stresshantering samt en kurator med lång erfarenhet inom hälso- och sjukvården.

Kök och städ

Vi har 5 kockar med lång erfarenhet inom storkök och restaurangverksamhet.

Vi har två anställda lokalvårdare.

Övriga

Dietist tillkallas för de patienter som har behov av dessa specialiteter.

Kollektivavtal

Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna.