Företagspresentation

Reaktivering Furuhöjden AB är ett privat vårdföretag i Täby, startat 1993, som driver Furuhöjden Rehabiliteringshem och från 15 januari 2018 även Furuhöjden Hälsa och Rehabcenter. Vi erbjuder individuellt utformade program för träning, vård och återhämtning. Vår personal är noga utvald, har bred kompetens och lång erfarenhet vilket är en förutsättning för god kvalitet och patientsäkerhet. Vi arbetar på uppdrag av landsting, kommuner, privatpersoner och försäkringsbolag.

Furuhöjden Rehabiliteringshem har plats för 44 patienter för inneliggande rehabilitering. Alla patienter har eget rum. Vårdpersonal finns dygnet runt.

På vår öppenvårdsenhet Furuhöjden Hälsa och Rehabcenter erbjuder vi behandling och träning dagtid. Här kan du boka tid hos fysioterapeut och här finns också vår neurologiska dagrehab.

Vårdpersonal som samtalar

Organisation/företagsledning

Reaktivering Furuhöjden AB
  • Gribbylundsvägen 75, 187 68 Täby
  • 08-630 89 03
  • info@furuhojden.se
VD Reaktivering Furuhöjden AB
Ewa Einerth
  • 08-630 89 03
  • ewa.einerth@furuhojden.se
Verksamhetschef

Personal

Administration

På administrationen arbetar verksamhetschef, marknadsansvarig, HR ansvarig, kommunikationsansvarig, inbokningssköterskor, medicinsk sekreterare och bemanningsassistent.

Vård- och rehabpersonal

Furuhöjden har sedan starten 1993 arbetat i tvärprofessionella rehabteam, vilket var en av hörnstenarna när verksamheten bildades. Vi har fyra arbetslag med tvärprofessionella rehabteam, ett på varje avdelning. Med ca 100 medarbetare täcker vi verksamhetens behov dygnets alla timmar, året runt.

Vi har årlig kompetensutveckling med t ex seminarier, kurser och/eller annan utbildning för att personalen ska ha aktuell kunskap med grund i verksamhetsplanen.

Läkare

Medicinskt ansvariga läkare är Christian Buchli och Ardalan Rahimi. 

Våra övriga läkare är specialistkonsulter inom sitt område och arbetar på uppdrag av Reaktivering Furuhöjden AB. Vi har ett flertal specialister inom kardiologi, kirurgi, ortopedi och neurologi. 

Sjuksköterskor

Större delen av våra sjuksköterskor har mer är fyra års yrkeserfarenhet. De har erfarenhet inom områdena neurologi, cancer, ortopedi, thoraxkirurgi och kirurgi. C:a 1/3 av sjuksköterskorna har mer än fyra års erfarenhet inom multitrauma och specialiserad kirurgisk rehabilitering. Furuhöjden uppmuntrar till utveckling och kunskapsinhämtning för all personal.

Undersköterskor

Övervägande delen av våra undersköterskor har mer än 10 års yrkeserfarenhet samt väl utvecklad kunskap i rehabilitering. Vi har intern utbildning för undersköterskor för att även få kompetens som rehabassistent.

Paramedicinsk personal

Även vår paramedicinska personal har lång yrkeserfarenhet. Två fysioterapeuter samt en arbetsterapeut har magisterexamen. En fysioterapeut har specialistkompetens inom ortopedi, en har specialistkompetens inom neurologi. 

Vi har en psykolog med lång erfarenhet inom traumavård och stresshantering samt en kurator med lång erfarenhet inom hälso- och sjukvården.

Kök och städ

Vi har 5 kockar med lång erfarenhet inom storkök och restaurangverksamhet.

Vi har två anställda lokalvårdare.

Övriga

Dietist- och  logopedkonsulter tillkallas för de patienter som har behov av dessa specialiteter.

Kollektivavtal

Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna.