Inklusionskriterier CI terapi

Inklusionskriterier för CI arm och hand

  • Medicinskt stabil avseende hjärt/kärl samt ej ansträngningsutlöst ep, tacksam för info i remiss att inga medicinska hinder bedöms föreligga för intensiv träning.
  • Kognitiv förmåga tillräcklig för att klara träning i grupp, att kunna fokusera på uppgift, att kunna förstå instruktioner, är MMSE gjord är en lämplig gräns minimum 23 poäng. Gör annars en bedömning utifrån er egen erfarenhet från kliniska situationer.
  • Viss grundfunktion i handled, patienten ska klara att extendera i handleden, ca 20 grader från hängande position, rörelsen ska kunna upprepas 3 ggr på en minut – patienten ska alltså viljemässigt kunna växla mellan flexion och extension.
  • Viss grundfunktion i fingrar, patienten ska klara att extendera fingrarna, ca 10 grader med handen i hängande position, rörelsen ska kunna upprepas 3 ggr på en minut – patienten ska alltså viljemässigt kunna växla mellan flexion och extension.

Inklusionskriterier för CI gång och balans

  • Medicinskt stabil, se ovan
  • Kognitiv förmåga, se ovan
  • Självständig gångare inomhus, med eller utan gånghjälpmedel, rullstolsburen patient som är på gränsen att bli gångare kan också vara aktuellt – ring gärna oss och diskutera!

Kontakta oss gärna på 076 – 02 99 744 som är vårt direktnummer för frågor kring CI-terapi för dig som remittent! Eller vårt receptionnummer 08-6308350. 

Välkomna!