Besöksrestriktioner på Furuhöjden Rehabiliteringshem, inneliggande rehab Gribbylundsvägen

Vi har besöksrestriktioner på Furuhöjden Rehabiliteringshem. Detta för att minimera risken för smittspridning inom verksamheten.

Det finns fortfarande en del sköra och ovaccinerade patienter som vi vill skydda från att bli smittade från Covid-19. För att minimera risken för smittspridning inom verksamheten väljer vi att ha restriktioner gällande besök. 

Vi har besökstider alla dagar kl. 13-17 och 18-20:30:

  • Max två – tre personer.
  • Besök endast på gästrummet.
  • Besökare ska vara friska och symtomfria.
  • Vi rekommenderar handsprit och munskydd vid besök.

Kontakta oss om ni har fler frågor 08-6308900. 

Furuhöjden Hälsa och Rehabcenter, öppenvårdsmottagning Enhagsvägen: 

Vid besök hos oss erbjuder vi munskydd efter önskemål. Vid symtom på sjukdom ber vi er att omboka ert besök.

Kontakta oss om ni har fler frågor 08-6308350.