Rehab & vård

Furuhöjden Rehabiliteringshem tar vi emot dig som behöver fortsatt inneliggande rehab och vård efter din sjukhusvistelse.

Furuhöjden Rehabiliteringshem erbjuder inneliggande rehab och vård efter operation av exempelvis rygg, höft och knä.

Stomibyte

Furuhöjden Rehabiliteringshem erbjuder inneliggande rehab och vård efter större kirurgiska ingrepp. 

Furuhöjden Rehabiliteringshem erbjuder inneliggande rehab och vård efter hjärt- eller lungoperation.

Furuhöjden Rehabiliteringshem erbjuder inneliggande rehab och vård efter medicinska komplikationer vid sjukhusvistelse

Furuhöjden Rehabiliteringshem erbjuder inneliggande neurologisk rehabilitering för dig med t ex stroke, parkinson eller MS.

Furuhöjden Rehabiliteringshem erbjuder inneliggande rehabilitering efter cancerbehandling. 

Furuhöjden Rehabiliteringshem erbjuder korttidsplatser för kommuner vid t ex stambyten, anpassning av bostaden eller vid väntan på särskilt boende.

Vi samarbetar med försäkringsbolag, arbetsgivare och dig som privatperson.