Rehab & vård

Furuhöjden Rehabiliteringshem tar vi emot dig som behöver fortsatt inneliggande rehab och vård efter din sjukhusvistelse.

Ortopedisk rehab

Furuhöjden Rehabiliteringshem erbjuder inneliggande rehab och vård efter operation av exempelvis rygg, höft och knä.

Stomibyte

Kirurgisk rehab

Furuhöjden Rehabiliteringshem erbjuder inneliggande rehab och vård efter större kirurgiska ingrepp. 

Hjärt & Lungrehab

Furuhöjden Rehabiliteringshem erbjuder inneliggande rehab och vård efter hjärt- eller lungoperation.

Medicinsk rehab

Furuhöjden Rehabiliteringshem erbjuder inneliggande rehab och vård efter medicinska komplikationer vid sjukhusvistelse

Korttidsboende

Furuhöjden Rehabiliteringshem erbjuder korttidsplatser för kommuner vid t ex stambyten, anpassning av bostaden eller vid väntan på särskilt boende.

Privat vård & rehab

Vi samarbetar med försäkringsbolag, arbetsgivare och dig som privatperson.