Praktik och studiebesök

Vi tar emot praktikanter från sjuksköterske-, undersköterske-, arbetsterapeut- och fysioterapeututbildningar eftersom de är ett värdefullt och stimulerande inslag i vår verksamhet.

Vi ser praktikanterna som en tillgång i verksamheten och vill erbjuda dem den bästa möjliga praktiken. Det kunskaps- och erfarenhetsutbyte som sker mellan studenter/elever och handledare hjälper oss i vår kvalitetsutveckling.

Våra praktikanter kommer framförallt från högskolor och omvårdnadsutbildningar som finns i Stockholm men vi har även studenter/elever från övriga landet.

För mer information gällande praktik, kontakta oss på 08-6308900

Studiebesök

Varje år får vi besök från olika föreningar, skolor och företag som vill veta mer om vår verksamhet. Studiebesöken planeras efter era behov och önskemål.

För mer information angående studiebesök kontakta oss på 08-6308900.