Privat vård

Furuhöjden tar även emot gäster där annan finansiär än landsting eller kommun bekostar vistelsen. Det kan till exempel vara ditt försäkringsbolag, din arbetsgivare eller du själv som bekostar vistelsen hos oss.

För att få mer information och aktuell avgift var god ring 08-630 89 00.

VÄLKOMNA!