För vårdpersonal

Vi tar emot patienter som behöver fortsatt vård och träning

Här nedan följer lite information angående remissförfarande. Hittar ni inte det ni söker får ni gärna kontakta oss på inbokningen T. 08-630 89 03.

Remisser för inneliggande rehab – Specialiserad rehabilitering efter vård på akutsjukhus

Vi har avtal med Region Stockholm för specialiserad rehabilitering efter vård på akutsjukhus. Vi tar emot patienter som har behov av fortsatt rehab inom ortopedi, kirurgi, thorax samt vid komplikationer vid medicinsk eftervård. Under pågående pandemi tar vi även emot patienter för geriatrisk rehab samt Covid 19 patienter för eftervård och rehab. För mer information kontakta inbokningen 08-630 89 03.

Vi använder Take Care och har sammanhållen journalföring.  

Det går nu också att faxa igen på 08-630 89 09.

Planerad specialiserad rehabilitering inom neurologi och cancer

Vi tar emot patienter som behöver fortsatt rehab efter cancerbehandling samt vid neurologiska sjukdomar och skador. Remissformulär finns på Vårdgivarguiden.se och i Take Care.

Vi bedömer remissen och kontaktar sedan patienten för att boka plats. 

Planerad specialiserad neurologisk rehabilitering:

Önskas s k veckovård skickas remissen elektroniskt via Take Care eller via post till: Furuhöjden Rehabiliteringshem, Gribbylundsvägen 75, 187 68 Täby.

Önskas s k dagrehab/dagvård skickas remissen till Furuhöjden Hälsa och Rehabcenter, Enhagsvägen 16, Täby

Planerad specialiserad cancerrehabilitering: Remissen skickas elektroniskt via Take Care eller via post till oss: Furuhöjden Rehabiliteringshem, Gribbylundsvägen 75, 187 68 Täby.

Öppenvårdsrehab/remiss till specialistfysioterapeut

Remisser till specialistfysioterapeut kan skickas till vår öppenvårdsenhet Furuhöjden Hälsa och Rehabcenter, Enhagsvägen 16, Täby

Vi har fysioterapeut specialister inom ortopedi och neurologi och erbjuder även CI terapi. 

T. 08-630 83 50 

Korttidsplatser/privat plats

Vi kan erbjuda inneliggande plats där kommunen, försäkringsbolag eller den enskilde är betalningsansvarig. Kontakta oss på 08-630 89 03 för mer information och priser.