Verksamhetsidé

Furuhöjden bedriver evidensbaserad och individuell vård och rehabilitering med hög kvalitet i en lugn miljö. Gästerna känner trygghet och gemenskap, får kunskap, är delaktiga och har eget ansvar i sin rehabilitering.

Vi arbetar i rehabiliteringsteam med gästen i centrum

Vi arbetar med gästen i centrum, vilket innebär att vi med sakkunskap och lyhördhet ger rehabilitering som varje gäst själv är med och påverkar. 
Tillsammans med gästen lägger vi upp kort- och långsiktiga mål utifrån behov, fysiska, psykiska status samt de krav som framtida tillvaro ställer. Med målen som utgångspunkt gör vi sedan en vård- och rehabiliteringsplan som vi utvärderar regelbundet tillsammans med gästen under vistelsen.

Maten är en viktig del i rehabiliteringen

Furuhöjden har ett eget kök där näringsriktig och god mat tillagas. Specialkost serveras vid behov. Gäster och personal äter tillsammans i matsalen för trygghet och trivsel.

Personalen är navet i verksamheten

Personalen är vår viktigaste resurs. Hos oss känner personalen trygghet, trivsel, engagemang och får kontinuerlig kompetensutveckling.

Furuhöjden Rehabiliteringshem, Gribbylund, Täby
Furuhöjden Hälsa och Rehabcenter, Enhagen, Täby

Uppdragsgivare

Vi vänder oss till den offentliga sektorn, företag, föreningar och privatpersoner i Storstockholm med omnejd.

Vi är ett ekonomiskt stabilt företag vilket säkerställer en kontinuerlig förbättring av verksamheten.

Certifiering

Furuhöjdens Rehabiliteringshem samt Furuhöjden Hälsa och Rehabcenter är certifierat enligt ISO 9001 och 14001.

Kontakta oss 08-630 89 00