Nu erbjuder vi CI terapi på Furuhöjden Hälsa och Rehabcenter

Furuhöjden Hälsa och Rehabcenter erbjuder nu CI terapi inom ramen för specialist fysioterapiavtalet med Region Stockholm. Vi är glada att Annika Sefastsson, specialist fysioterapeut inom neurologi har valt att flytta sin verksamhet till oss. Hon är den som varit aktiv i utvecklandet av CI-terapin i Sverige. Hon har, inom ramen för ett specialavtal med Region Stockholm, arbetat med CI-terapi sedan slutet av 1990-talet, huvudsakligen vid Liljeholmskliniken men tidigare även vid Katarinakliniken och nu hos oss på Furuhöjden Hälsa och Rehabcenter.

Annika Sefastsson, spec fysioterapeut neurologi

CI-terapi aktiverar den svagare sidan

CI-terapi är en behandlingsmodell som under 1980- och 90-talen utvecklades för behandling av den svagare sidans arm och hand efter stroke eller annan hjärnskada. Den ursprungliga modellen innebär träning sex timmar per dag i två veckor.

Under ett par decennier har olika modifierade former av CI-terapi studerats vetenskapligt. Forskningsstudier har utvärderat olika modifieringar av den ursprungliga formen. Även möjligheten att överföra CI-terapi på behandling av gång- och balansförmågan har studerats. Resultaten har överlag varit goda och CI-terapi/modifierad CI-terapi (mCI) finns sedan ett 10-tal år på Socialstyrelsens prioriteringslista över behandlingar med vetenskapligt stöd.

 

Den modifierade CI-terapin hos oss på Furuhöjden Hälsa och Rehabcenter har inriktning ”arm och hand” eller ”gång och balans”.

Dela gärna:

Dela på facebook
Facebook
Dela på linkedin
LinkedIn