Korttidsboende

Vi erbjuder platser för personer som är medicinskt färdigbehandlade på sjukhus men som inte kan återgå till sin bostad direkt.

Det kan röra sig om situationer då bostaden ska anpassas, i väntan på annat boende eller vid stambyte. 

Det är biståndshandläggaren i din kommun som avgör om du eller din närstående får komma till oss på korttidsplats.

För mer information angående korttidsplatser vänligen ring biståndshandläggaren i din kommun.