Specialiserad neurologisk rehabilitering

Välkommen till Furuhöjden Rehab

Furuhöjden Rehab erbjuder rehabilitering för dig med neurologisk sjukdom eller skada. Boka tid hos våra fysioterapeuter med specialistområde neurologi (ej remisskrav)eller be din husläkare eller neurolog att skicka en remiss. Läs mer om våra alternativ dagrehab, inneliggande rehab och boka tid hos fysioterapeut  längre ned på denna sida. 

Vård- och rehabilitering anpassas för dig

Vi utgår alltid från dina behov, vad du kan och inte kan göra samt dina mål för att tillsammans med dig utforma din rehabiliteringsplan. Att du är delaktig och aktiv i din rehabilitering är avgörande för ett bra resultat.

Regelbunden uppföljning

Vi har regelbundna avstämningar tillsammans med dig för att se hur det går och vid behov justera aktiviteter eller träning så du får ett så bra resultat som möjligt

Inneliggande rehab mån- fre:

Lokaler och miljö

Du bor hos oss på Furuhöjden Rehabiliteringshem där du även har all din träning. Furuhöjden Rehabiliteringshem ligger lugnt i ett villaområde med fina promenadvägar runt omkring samt närhet till Rönningesjön.

Helpension med eget rum och lagad mat

Du bor i eget rum med dusch och toalett. Alla rum är utrustade med TV och patientlarm. Kostnadsfritt Wifi finns i lokalerna. Sjukvårdspersonal finns tillgänglig dygnet runt.

Furuhöjden har eget kök där måltiderna tillreds på plats. Råvaror av fin kvalitet används till att laga husmanskost och mat med internationell karaktär.

Besökstider, kläder, hygienartiklar, läkemedel

På Furuhöjden Rehabiliteringshem har vi fria besökstider och fri parkering.

Du kommer att ha dina privata kläder under din vistelse här. Tänk också på att ha stadiga skor, ta med hygienartiklar och dina läkemedel.

Dagrehab (ej inneliggande):

För dig som kommer till oss för träning några dagar i veckan:

Du kommer att träna på Enhagsvägen 16 på vår enhet Furuhöjden Hälsa och Rehabcenter. Här har vi en stor träningslokal för balans-, styrke- och konditionsträning. Här finns även lokaler för träning av handmotorik och kognition samt utemiljö som lämpar sig väl för promenader eller annan träning utomhus.

Vi har omklädningsrum med dusch och det finns möjlighet att köpa lunch eller ta med egen matlåda. Vi har öppet vardagar 8 – 16.30.

Hur du gör för att ansöka om rehabilitering

Tala med din husläkare eller neurolog som skriver remiss för ”planerad specialiserad neurologisk rehabilitering” och skickar till oss via post eller via journalsystemet Take Care. Vi bedömer remissen och kontaktar dig sedan per telefon.

För mer information kontakta oss:

Furuhöjden Rehabiliteringshem (inneliggande rehab)– 08-6308900

Furuhöjden Hälsa och Rehabcenter (dagrehab) – 08-6308350

Eller läs mer på 1177 vårdguiden ”Rehabilitering i Stockholms Län”

Varmt välkomna!

Boka tid hos fysioterapeut med specialistområde neurologi

Furuhöjden Hälsa och Rehabcenter på Enhagsvägen 16 i Täby kan du boka tid hos våra fysioterapeuter med specialistområde neurologi. Inom specialiserad fysioterapi, neurologi erbjuder vi nu även CI terapi se mer info nedan.

Vi har avtal med region Stockholm och ett besök hos fysioterapeut/sjukgymnast kostar 200 kronor. Högkostnadsskydd gäller(frikort). Ingen remiss krävs men det är bra om du varit hos en läkare som utrett dina besvär innan du kommer till oss.

Boka tid genom att ringa 08-6308350 eller skicka en förfrågan till Furuhöjden Hälsa och Rehabcenter via 1177.se/mina vårdkontakter

Leg.fysioterpeut Monica Hellron, specialistområde neurologi

CI terapi

Furuhöjden Hälsa och Rehabcenter erbjuder nu CI terapi inom ramen för specialist fysioterapiavtalet med Region Stockholm. Vi är glada att Annika Sefastsson, specialist fysioterapeut inom neurologi har valt att flytta sin verksamhet till oss. Hon är den som varit aktiv i utvecklandet av CI-terapin i Sverige. Hon har, inom ramen för ett specialavtal med Region Stockholm, arbetat med CI-terapi sedan slutet av 1990-talet, huvudsakligen vid Liljeholmskliniken men tidigare även vid Katarinakliniken och nu hos oss på Furuhöjden Hälsa och Rehabcenter.

Leg. fysioterapeut Annika Sefastsson, specialistområde neurologi

Vad är CI terapi?

CI-terapi aktiverar den svagare sidan

CI-terapi är en behandlingsmodell som under 1980- och 90-talen utvecklades för behandling av den svagare sidans arm och hand efter stroke eller annan hjärnskada. Den ursprungliga modellen innebär träning sex timmar per dag i två veckor.

Under ett par decennier har olika modifierade former av CI-terapi studerats vetenskapligt. Forskningsstudier har utvärderat olika modifieringar av den ursprungliga formen. Även möjligheten att överföra CI-terapi på behandling av gång- och balansförmågan har studerats. Resultaten har överlag varit goda och CI-terapi/modifierad CI-terapi (mCI) finns sedan ett 10-tal år på Socialstyrelsens prioriteringslista över behandlingar med vetenskapligt stöd.

Den modifierade CI-terapin hos oss på Furuhöjden Hälsa och Rehabcenter har inriktning ”arm och hand” eller ”gång och balans”.

Remiss är inget krav men kan vara bra för att få en bakgrundsinformation. Remiss för fysioterapikonsultation, neurologi skickas till Furuhöjden Hälsa och Rehabcenter. 

Kontakta oss på Furuhöjden Hälsa och Rehabcenter 08-6308350 eller till Annika direkt 076-5556052 om ni har frågor.