För remittenter

Vi tar emot patienter som behöver fortsatt vård och träning

Här nedan följer lite information angående remissförfarande. Hittar ni inte det ni söker får ni gärna kontakta oss på inbokningen T. 08-630 89 03.

Avtal: Specialiserad rehabilitering efter vård på akutsjukhus

Vi har avtal med Region Stockholm för specialiserad rehabilitering efter vård på akutsjukhus. Vi tar emot patienter som har behov av fortsatt rehab inom ortopedi, kirurgi, thorax samt vid komplikationer vid medicinsk eftervård. Under pågående pandemi tar vi även emot Covid 19 patienter för eftervård och rehab. För mer information kontakta inbokningen 08-630 89 03.

Vi använder Take Care och har sammanhållen journalföring. Remisser skickas elektroniskt via Take Care till Furuhöjden Rehabiliteringshem.  Vårdgivare utan Take Care kan faxa avidentifierade remisser till 086308909.

Avtal: Planerad specialiserad neurologisk rehabilitering

Vi tar emot patienter som behöver planerad specialiserad rehab vid neurologiska sjukdomar och skador. Patienten ska ha haft sin sjukdom en tid och komma hemifrån. Vi har inte avtal för akut neurologisk rehab. Remissformulär finns på Vårdgivarguiden.se och i Take Care.

Vi bedömer remissen och kontaktar sedan patienten för att boka plats. 

Remiss för inneliggande rehabilitering skickas elektroniskt via Take Care eller via post till: Furuhöjden Rehabiliteringshem, Gribbylundsvägen 75, 187 68 Täby.

Remiss för dagrehab/dagvård skickas till Furuhöjden Hälsa och Rehabcenter, Enhagsvägen 16, Täby

CI terapi. Avtal: Vårdval specialiserad fysioterapi

På vår öppenvårdsenhet Furuhöjden Hälsa och Rehabcenter erbjuder vi CI terapi inom ramen för specialist fysioterapiavtalet med Region Stockholm. 

Skicka remiss elektroniskt för fysioterapi till Furuhöjden Hälsa och Rehabcenter och notera att CI terapi önskas. 

För mer information kontakta oss på 0760299744 eller 086308350

Avtal: Planerad specialiserad cancerrehabilitering

Vår målgrupp är personer som  avslutat sin cancerbehandling och nu behöver en period med specialiserad träning och återhämtning.

Remissen skickas elektroniskt via Take Care eller via post till oss: Furuhöjden Rehabiliteringshem, Gribbylundsvägen 75, 187 68 Täby.

Avtal: Vårdval specialiserad fysioterapi

Remisser till specialistfysioterapeut kan skickas till vår öppenvårdsenhet Furuhöjden Hälsa och Rehabcenter, Enhagsvägen 16, Täby

Vi är specialister i fysioterapi inom neurologi eller ortopedi.

T. 08-630 83 50

Korttidsplatser/privat plats

Vi kan erbjuda inneliggande plats där kommunen, försäkringsbolag eller den enskilde är betalningsansvarig. Kontakta oss på 08-630 89 03 för mer information och priser.