För remittenter

Vi tar emot patienter som behöver fortsatt vård och träning

Här nedan följer lite information angående remissförfarande. Hittar ni inte det ni söker får ni gärna kontakta oss på inbokningen T. 08-630 89 03.

Inneliggande rehabilitering Furuhöjden Rehabiliteringshem

Avtal: Specialiserad rehabilitering efter vård på akutsjukhus

Vi har avtal med Region Stockholm för specialiserad rehabilitering efter vård på akutsjukhus. Vi tar emot patienter som har behov av fortsatt rehab inom ortopedi, kirurgi, thorax samt vid komplikationer vid medicinsk eftervård. Under pågående pandemi tar vi även emot Covid 19 patienter för eftervård och rehab. För mer information kontakta inbokningen 08-630 89 03.

Vi använder Take Care och har sammanhållen journalföring. Remisser skickas elektroniskt via Take Care till Furuhöjden Rehabiliteringshem.  Vårdgivare utan Take Care kan faxa avidentifierade remisser till 086308909.

Avtal: Specialiserad neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus

Vi har avtal med region Stockholm för specialiserad neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus och tar emot remisser via Take Care. Vi bedömer remissen och kontaktar er sedan. För frågor ring inbokningen på 08-6308903.

Avtal: Planerad specialiserad neurologisk rehabilitering

Vi tar emot patienter som behöver planerad specialiserad rehab vid neurologiska sjukdomar och skador. Patienten ska ha haft sin sjukdom en tid och komma hemifrån. Remissformulär finns på Vårdgivarguiden.se och i Take Care.

Vi bedömer remissen och kontaktar sedan patienten för att boka plats. 

Remiss för inneliggande rehabilitering skickas elektroniskt via Take Care eller via post till: Furuhöjden Rehabiliteringshem, Gribbylundsvägen 75, 187 68 Täby.

Remiss för dagrehab/dagvård skickas till Furuhöjden Hälsa och Rehabcenter, Enhagsvägen 16, Täby

Korttidsplatser/privat plats

Vi kan erbjuda inneliggande plats där kommunen, försäkringsbolag eller den enskilde är betalningsansvarig. Kontakta oss på 08-630 89 03 för mer information och priser.

Öppenvårdsrehab Furuhöjden Hälsa och Rehabcenter

Avtal: Planerad specialiserad neurologisk rehabilitering Dag/Öppenvård

Vi tar emot patienter som behöver planerad specialiserad rehab vid neurologiska sjukdomar och skador. Patienten ska ha haft sin sjukdom en tid och komma hemifrån. Remissformulär finns på Vårdgivarguiden.se och i Take Care. 

Remiss för dagrehab/dagvård skickas till Furuhöjden Hälsa och Rehabcenter, Enhagsvägen 16, Täby

mCI terapi. Avtal: Vårdval specialiserad fysioterapi

På vår öppenvårdsenhet Furuhöjden Hälsa och Rehabcenter erbjuder vi mCI terapi inom ramen för specialist fysioterapiavtalet med Region Stockholm. 

Skicka remiss elektroniskt för fysioterapi till Furuhöjden Hälsa och Rehabcenter och notera att mCI terapi önskas. 

För mer information kontakta oss på 086308350

Avtal: Vårdval specialiserad fysioterapi

Remisser till specialistfysioterapeut kan skickas till vår öppenvårdsenhet Furuhöjden Hälsa och Rehabcenter, Enhagsvägen 16, Täby

Vi är specialister i fysioterapi inom neurologi eller ortopedi.

Gruppträning

Artrosgrupp/artrosskola 

Bassänggrupp

Basal
Kroppskännedom 

Balans- och konditionsgrupp

Balans- och styrkegrupp

Mediyoga

Modifierad CI-terapi (mCI terapi)

Neurologisk dagrehabilitering 

Parkinsongrupp 

Kontakta oss för mer information T. 08-630 83 50