Vanliga frågor och svar

Vem kan delta i CI-terapi?

De flesta som behandlas med CI-terapi/modifierad CI-terapi har haft en stroke. Vi har även behandlat personer med CP-skador, hjärntumör eller hjärnskador efter olycksfall.

För att kunna delta i behandling för ”arm och hand” behöver du kunna böja och sträcka en aning på handleden och fingrarna. För behandling av arm/hand och gång/balans är det en fördel – men inte ett krav – om du kan gå inomhus utan gånghjälpmedel.

Oavsett vilken grupp du önskar delta i behöver du kunna förstå och minnas muntliga instruktioner. Det är också viktigt att kunna koncentrera sig på övningarna och att vara motiverad att träna hårt.

Behöver man remiss för att delta?

Det finns inget remisskrav för sjukgymnastik i Region Stockholm. Det innebär att du kan ta kontakt utan att vara remitterad eller ha en remiss. Skulle vi bedöma att det råder någon osäkerhet kring din hälsa kan vi komma att be dig skaffa remiss eller läkarintyg.

Flertalet deltagare i CI-terapi/modifierad CI-terapi remitteras direkt från sjukhuset där rehabilitering skett. Andra får tips om oss via sitt neuroteam eller annan fysioterapeut/sjukgymnast. En del tar kontakt på eget initiativ – man kanske känner någon som deltagit och som rekommenderar behandlingen.

Tveka inte att ta kontakt om du tror att CI-terapi skulle passa dig eller någon i din närhet. Vi bokar in ett besök där vi informerar om behandlingsmodellen och bedömer om det är en lämplig behandling för just dig eller din anhöriga/vän.

Hur lång tid efter hjärnskadan kan intensivträning av svaga sidan hjälpa?

Tiden som gått innan man genomgått CI-behandling hos Annika Sefastsson har varierat från några veckor till decennier. Genomsnittstid vid behandling är 3-6 månader efter insjuknande. Behandlingsresultatet har mer med den personliga motivationen och insikt om problematik att göra än med hur lång tid det gått sedan insjuknandet. Är du starkt motiverad och beredd att träna hårt finns det inget som tyder på att det blir ”för sent”.

Kan man få CI-terapi om man bor i annan Region?

Ja, sedan januari 2015 kan man söka primärvård i annan region än sitt eget. Möjligheten gäller endast själva vården och inte sjukresor, boende etc. Det kan vara svårt att göra en bra bedömning över telefon om huruvida mCI-terapi är en lämplig behandling varför ett personligt besök oftast bokas innan plats erbjuds. Är det långt att resa till Stockholm kan bedömningen göras via telefonintervju och film.  

Kan man delta i CI-terapi flera gånger?

I princip går det bra, men innan det blir aktuellt görs en individuell bedömning dels av behov och dels av hur individen svarat på tidigare behandling. Antalet behandlingsplatser per år är begränsat och det innebär i praktiken att det kan vara svårt att få möjlighet att gå flera gånger. Nyinsjuknade prioriteras.

Kontakta oss gärna om du har fler frågor 08-6308350